Bases i tipus de cotització al RETA

Conegueu les bases de cotització mínima i màxima i els costos de cotització en el Règim d’Autònoms.

Bases de cotització per a 2021

Al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms), les bases mínima i màxima de cotització són, en general, de 944,40 euros i de 4.070,10 euros mensuals, respectivament.

No obstant això, segons les característiques de cada autònom, aquestes bases poden ser diferents.

 

Segons l’edat

A aquests efectes:

  • Si a 1 de gener de 2021 encara no s’han complert els 47 anys, podreu escollir qualsevol base de cotització dins dels límits mínims i màxims indicats (944,40 euros i 4.070,10 euros).
  • La mateixa norma se us aplicarà si en aquella data teníeu 47 anys i la vostra base de cotització el desembre de 2020 va ser igual o superior a 2.052 euros (o si causeu alta al RETA amb posterioritat a aquesta data). Si no es compleixen els requisits indicats, no podreu escollir una base superior a 2.077,80 euros mensuals. No obstant això, podreu escollir una base superior (fins a la màxima de 4.070,10 euros) si exerciteu la vostra opció abans del 30 de juny de 2021 (amb efectes per a l’1 de juliol de 2021), o tret que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-s’hi al capdavant i donar-se d’alta al RETA amb 47 anys (en aquests casos no hi ha limitació de bases).
  • Els autònoms que a principis de 2021 ja tenien 48 anys o més només podran escollir una base d’entre 1.018,50 i 2.077,80 euros, sempre que no es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-s’hi al capdavant i donar-se d’alta al RETA amb 45 anys o més. En aquest cas, l’elecció de les bases estarà entre les quantitats de 944,40 i 2.077,80 euros mensuals.

No obstant això, la base de cotització dels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys hagin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc o més anys, tindrà les següents quanties:

  • Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.052 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base d’entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 euros mensuals.
  • Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.052 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base d’entre 944,40 euros mensuals i l’import d’aquella, amb el límit de la base màxima de cotització.

 

Autònoms societaris i autònoms com a treballadors

Respecte als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2020 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri o superior a 10, la base mínima de cotització serà de 1.214,10 euros mensuals.

De la mateixa manera, els autònoms societaris (autònoms que es donen d’alta al RETA per tenir el control de la seva SL i treballar-hi), excepte els que causin alta inicial al RETA, durant els 12 primers mesos de la seva activitat a comptar des de la data d’efectes de l’alta esmentada, també tindran una base mínima de cotització de 1.214,10 euros mensuals.

 

Tipus de cotització per a 2021

Els tipus de cotització en el RETA per a 2021 són els següents:

 

Concepte Percentatge
Contingències comunes 28,30 %
Contingències professionals 1,30 %
Cessament de l’activitat 0,90 %
Formació professional 0,10 %
Tipus de cotització total 30,60 %

 

Treballadors de més de 65 anys

Els autònoms restaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social, excepte per incapacitat temporal i per contingències professionals, sempre que el 2021 es trobin en alguna d’aquestes situacions:

  • Haver complert 65 anys i acreditar 37 anys i 3 mesos cotitzats.
  • O bé tenir 66 anys i haver cotitzat 36 anys o més.

En aquests casos, per al 2021, el tipus de cotització per incapacitat temporal és de l’1,50 %.

 

Subscriu-te a la nostra newsletter

Si vols estar informat de les últimes novetats en l'àmbit jurídic, subscriu-te a la nostra newsletter.

Subscriu-te