Bases i tipus de cotització en el Règim General

Conegueu els límits mínims i màxims i el cost de les cotitzacions socials.

Bases de cotització per a 2021

La base màxima de cotització en el Règim General per a 2021 és de 4.070,10 euros mensuals i la base mínima, de 1.108,33 euros.

Vegeu les bases màximes i mínimes en funció del grup de cotització a què estiguin adscrits els vostres treballadors:

 

Grup de cotització Categories professionals Base mínima mensual Base màxima mensual

1

Enginyers i llicenciats

1.466,40 euros

4.070,10 euros

2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats

1.215,90 euros

4.070,10 euros

3

Caps administratius i de taller

1.108,33 euros

4.070,10 euros

4

Ajudants no titulats

1.108,33 euros

4.070,10 euros

5

Oficials administratius

1.108,33 euros

4.070,10 euros

6

Subalterns

1.108,33 euros

4.070,10 euros

7

Auxiliars administratius

1.108,33 euros

4.070,10 euros

    Base mínima diària Base màxima diària

8

Oficials de primera i segona

37 euros

135,67 euros

9

Oficials de tercera i especialistes

37 euros

135,67 euros

10

Peons

37 euros

135,67 euros

11

Treballadors menors de divuit anys, de qualsevol categoria professional

37 euros

135,67 euros

 

Tipus de cotització per a 2021

Els tipus de cotització en el Règim General per a 2021 són els següentss:

 

Concepte Percentatge
Empresa Treballador Total
Contingències comunes

23,60 %

4,70 %

28,30 %

Atur (contracte indefinit, fix discontinu, temporals de discapacitats, formatius, relleu, interinitat) 5,50 %

1,55 %

7,05 %

Atur (contracte de duració determinada)

6,70 %

1,60 %

8,30 %

FOGASA

0,20 %

-

0,20 %

Formació professional

0,60 %

0,10 %

0,70 %

Accidents de treball i malalties professionals Segons la tarifa de primes inclosa en la D. A. 4a de la llei 42/2006
Hores extraordinàries (força major)

12 %

2 %

14 %

Hores extraordinàries (altres)

23,60 %

4,70 %

28,30 %

 

Treballadors de més de 65 anys

Tipus de cotització per IT derivada de contingències comunes per a treballadors amb 65 anys i 37 anys i 3 mesos o més de cotització, o amb 66 anys o més i 36 anys o més de cotització: 1,50 % (1,25 % a càrrec de l’empresa i 0,25 % a càrrec del treballador).

 

Contractes temporals de duració efectiva inferior a cinc dies

La quota empresarial per contingències comunes s’incrementa en un 40 %.

 

Subscriu-te a la nostra newsletter

Si vols estar informat de les últimes novetats en l'àmbit jurídic, subscriu-te a la nostra newsletter.

Subscriu-te