Laboral

 

  1. Elaboració de contractes de treball.
  2. Confecció de nòmines i formalització de les liquidacions a la Seguretat Social.
  3. Presentació de les liquidacions periòdiques.
  4. Assessorament en el compliment de tota la normativa laboral.
  5. Representació davant la Inspecció de Treball i de la resta de gestions que es derivin de les relacions laborals.