Mercantil | Fiscal | Financer

 

 1. Confecció de les declaracions periòdiques exigibles: IVA, IRPF, IS,...

 2. Tramitació de la documentació necessària per l’ inici d’una activitat empresarial.
 3. Elaboració de Comptes Anuals.
 4. Assessorament en qualsevol àmbit de gestió de l’empresa:

  estudis de costos

  problemes de finançament i liquiditat

  sol·licitud de subvencions

 5. Gestions amb l’Administració.