Coeficients anuals d'amortització

No us oblideu de computar com a despesa anual la depreciació derivada de l’ús dels vostres actius.

En aquesta taula hi trobareu els coeficients d’amortització.

 

Tipus d’element Coeficient lineal màxim Període d’anys màxim
OBRA CIVIL
Obra civil general

2%

100

Paviments

6%

34

Infraestructures i obres mineres

7%

30

CENTRALS
Centrals hidràuliques

2%

100

Centrals nuclears

3%

60

Centrals de carbó

4%

50

Centrals renovables

7%

30

Altres centrals

5%

40

EDIFICIS
Edificis industrials

3%

68

Terrenys dedicats exclusivament a enderrocs

4%

50

Magatzems i dipòsits (gasosos, líquids i sòlids)

7%

30

Edificis comercials, administratius, de serveis i habitatges

2%

100

INSTAL·LACIONS
Subestacions. Xarxes de transport i distribució d’energia

5%

40

Cables

7%

30

Resta d’instal·lacions

10%

20

Maquinària

12%

18

Equips mèdics i assimilats

15%

14

ELEMENTS DE TRANSPORT
Locomotores, vagons i equips de tracció

8%

25

Vaixells, aeronaus

10%

20

Elements de transport intern

10%

20

Elements de transport extern

16%

14

Autocamions

20%

10

MOBILIARI I BÉNS
Mobiliari

10%

20

Llenceria

25%

8

Cristalleria

50%

4

Útils i eines

25%

8

Motlles, matrius i models

33%

6

Altres béns

15%

14

EQUIPS ELECTRÒNICS I INFORMÀTICS. SISTEMES I PROGRAMES
Equips electrònics

20%

10

Equips per a processos d’informació

25%

8

Sistemes i programes informàtics

33%

6

PRODUCCIONS CINEMATOGRÀFIQUES, FONOGRÀFIQUES, VÍDEOS I SÈRIES AUDIOVISUALS

33%

6

ALTRES ELEMENTS

10%

20

 

 

Subscriu-te a la nostra newsletter

Si vols estar informat de les últimes novetats en l'àmbit jurídic, subscriu-te a la nostra newsletter.

Subscriu-te