Retribucions en espècie exemptes d'IRPF

Aconseguiu estalvis fiscals per als vostres treballadors i la vostra pròpia empresa utilitzant aquestes retribucions en espècie.

Quadre resum de les retribucions en espècie exemptes d’IRPF

 

Tipus de retribució Avantatges per a l’empresa

Despeses de formació: accions formatives.

 • Pagament d’algun curs relacionat amb la feina actual o futura a l’empresa duta a terme pel treballador.
 • Estalvi en cotització de la Seguretat Social.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Pagament d’assegurances mèdiques.

 • L’empresa pot contractar una assegurança de malaltia a favor dels seus treballadors, incloent-hi cònjuge i descendents. Les primes satisfetes no es consideren retribució en espècie, fins al límit de 500 euros anuals per a cada una de les persones assegurades (fins a 1.500 euros quan es tracti de persones amb discapacitat).
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Primes per assegurança d’accident laboral o responsabilitat civil.

 • Les assegurances contractades per l’empresa per cobrir el risc d’accident laboral o de responsabilitat civil sobrevingut als seus treballadors en l’exercici de les seves ocupacions laborals no es consideren retribució en espècie per a aquests.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Xecs restaurant.

 • L’entrega gratuïta als treballadors de xecs restaurant està exempta en l’IRPF, fins al límit d’11 euros diaris i sempre que la prestació del servei tingui lloc en dies hàbils per al treballador.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Servei de menjador.

 • En cas que l’empresa ofereixi ella mateixa (o a través de tercers) un servei de menjador o cantina a preus rebaixats, els treballadors no han de tributar per l’esmentada retribució en espècie (sigui el descompte que sigui), ja que es considera exempta en l’IRPF.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Serveis de transport col·lectiu.

 • El cost del servei d’autobús que l’empresa pugui posar a disposició dels treballadors per desplaçar-se, de forma gratuïta o amb el preu rebaixat, des dels seus domicilis al centre de treball i viceversa no es considera retribució en espècie.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Serveis de guarderia.

 • Els serveis gratuïts de guarderia (nens de primer cicle d’educació infantil, fins a 3 anys) oferts per les empreses als fills dels seus treballadors no es consideren retribució en espècie.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Servei d’escolarització.

 • En cas de treballadors d’escoles i instituts d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat o formació professional, està exempta la retribució en espècie derivada de l’escolarització gratuïta o a preus rebaixats dels seus fills en els esmentats centres.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

Xec transport.

 • Estan exemptes de tributació en l’IRPF, amb el límit anual de 1.500 euros per treballador, les quantitats satisfetes per les empreses a les entitats encarregades d’oferir serveis de transport públic col·lectiu en els desplaçaments dels treballadors entre el seu lloc de residència i el centre de treball.
 • També és possible utilitzar “fórmules indirectes”, entregant targetes o mitjans electrònics de pagament perquè els treballadors els utilitzin exclusivament per abonar el cost dels seus desplaçaments.
 • No es practica retenció ni ingrés a compte.
 • És despesa deduïble en l’Impost sobre societats.

 

Subscriu-te a la nostra newsletter

Si vols estar informat de les últimes novetats en l'àmbit jurídic, subscriu-te a la nostra newsletter.

Subscriu-te